Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: IV

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 7. Przyjęcie interpelacji radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2015 – druk nr 22,
 • ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej  Rydzyny – druk nr 23,
 • zmiany Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rydzyna, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe – druk nr 24,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 25,
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 26.
 • Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 • Zapytania i wolne głosy.
 1. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 28.01.2015r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-26Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl