Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: VI

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna.
 7. Informacja Dyrektora Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie o kierunkach użytkowania zbiornika wodnego w Rydzynie oraz zamierzeniach inwestycyjnych i konserwacyjnych cieków wodnych na terenie gminy.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy ulicy położonej w obrębie wsi Dąbcze - druk nr 39,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym - druk nr 40,
 • przyjęcia “Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rydzyna na lata 2015 0 2018” - druk nr 41,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2015 0 druk nr 42,
 • zmiany uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2015 – 2022 - druk nr 43,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego - druk nr 44,
 • ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny - druk nr 45,
 • ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny - druk nr 46,
 • uzupełnienia opisów obwodów głosowania - druk nr 47,
 • uzupełnienia opisu okręgów wyborczych - druk nr 48.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
  .

Sesja odbędzie się w dniu 29.04.2015r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-27Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl