Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: VIi

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 rok:
  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
  2. Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 rok.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2014.
  4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014r.
  5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014,
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie::
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 rok – druk nr 51,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 rok – druk nr 52.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy ulic położonych w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 53,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 rok – druk nr 54,
 • zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 grudnia 2014 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2015 – 2022 ze zm. – druk nr 55,
 • zmiany uchwały Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny  z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych – druk nr 56,
 • zmiany Uchwały Nr XLIV/367/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 57,
 • przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2016 rok – druk nr 58,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rydzyna, a Miastem Leszno dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Rydzyna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie - druk nr 59,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jabłonna – druk nr 60,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Tworzanice, Tworzanki oraz Lasotki – druk nr 61,
 • zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu  i Rekreacji, Rodziny i Młodzieży – druk nr 62,
 • przyjęcia Logo Promocyjnego Gminy Rydzyna – druk nr 63,
 • powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 64.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
  .

Sesja odbędzie się w dniu 10.06.2015r. o godz. 11-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-03Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl