Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XIII

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022:
 1. Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
 3. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
 4. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
 5. Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 108.
 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok.
 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2016r.
 3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady
 4. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
 5. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
 6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 109.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2015 – druk nr 110,
 • zmiany Uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2015 rok – druk nr 111,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – druk nr 112.

 

 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 18.12.2015r. o godz. 14-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-07Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl