Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XVI

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie o kierunkach użytkowania zbiornika wodnego Rydzyna.
 6. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej w 2015r.
 7. Informacja o realizacji  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 134,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w obrębie Przybiń – druk nr 141,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 142,
 • zmiany Uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm. – druk nr 143,
 • przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – druk nr 144,
 • uzupełnienia opisów obwodów głosowania – druk nr 145,
 • uzupełnienia opisu okręgów wyborczych – druk nr 146.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 27.04.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2016-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-22Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl