Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XVIII

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna.
 7. Informacja Dyrektora ROK o założeniach organizacji „Zielonych Wakacji” oraz funkcjonowania biblioteki w okresie wakacyjnym.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy ulicom położonym w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 152,
 • nadania nazwy ulicy położonej w obrębie wsi Maruszewo – druk nr 153,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy – druk nr 154,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 155,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 156,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Tarnowa Łąka – druk nr 157,
 • nieodpłatnego przekazywania na rzecz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu instalacji i elementów instalacji oświetlenia ulicznego wykonywanych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 158,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 159,
 • zmiany Uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm. – druk nr 160,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 161,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 162.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 29.06.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2016-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-22Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl