Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XIX

Proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w obrębie Kłoda oznaczonej numerem ewidencyjnym 687/7 – druk nr 164,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 165,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 166,
 • nadania nazwy ulicy położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 167,
 • aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rydzyna” – druk nr 168,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów folwarku we wsi Kłoda – druk nr 169,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jabłonna – druk nr 170,
 • zmiany Uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm. – druk nr 171,
 • pomocy dla Miasta Leszna – druk nr 172.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 07.09.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2016-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-31Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl