Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXI

Proponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 178,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 179,
 • zmiany Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm. – druk nr 180,
 • określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 181,
 • opłaty prolongacyjnej – druk nr 182,
 • uchylenia Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Rydzyna na rzecz Województwa Wielkopolskiego – druk nr 183,
 • nadania nazwy ulicy położonej obrębie wsi Moraczewo – druk nr 184,
 • przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – druk nr 185.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 19.10.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2016-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-12Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl