Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXII

Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań oświatowychw gminie w roku szkolnym 2015/2016.
 7. Przyjęcie interpelacji radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 187,
 • przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok – druk nr 188,
 • przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna – druk nr 189,
 • zmiany Uchwały Nr X/65/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej
  i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz wskazania osób reprezentujących Gminę Rydzyna we władzach stowarzyszenia - druk nr 190,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 191,
 • zmiany Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm. – druk nr 192,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rydzyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji – druk nr 193,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 – druk nr 194.
  .
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 30.11.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2016-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-25Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl