Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXV

Proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
 7. Informacja Dyrektora Zamku w Rydzynie o kierunkach i zamierzeniach pracy w 2017 roku, z uwzględnieniem tematów współpracy z samorząde mgminy.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 205,
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2023 – druk nr 206,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Dąbcze, położonych na zachód od ul. Łącznikowej – druk nr 207.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 23.01.2017r. o godz. 11-ej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-17Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl