Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXVII

Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 7. Przyjęcie interpelacji radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów folwarku we wsi Kłoda – druk nr 210,
 • powierzenia Gminie Krzemieniewo realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej – druk nr 211,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 212,
 • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Rydzyna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – druk nr 213,
 • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna – druk nr 214,
 • przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna – druk nr 215,
 • powierzenia Gminie Osieczna realizacji zadania publicznego z zakresu gminnych dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego – druk nr 216.
 1. Przyjęcie oświadczenia w sprawie usytuowania w Robczysku przed salą wiejską kamienia z tablicą pamiątkową poświęconą Wojciechowi Masztalerzowi.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 22.02.2017r. o godz. 13-ej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-15Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl