Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXVIII

Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej w 2016 roku.
 7. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.
 8. Informacja o problemach organizacyjnych wdrażania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program 500+.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 217,
 • wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny ulicy Hugo Kołłątaja w Dąbczu – druk nr 218,
 • nadania nazwy „ULICA WIOSENNA” drodze położonej w miejscowości Moraczewo – druk nr 219,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  – druk nr 220,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  – druk nr 221,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2017”– druk nr 222,
 • zmiany Uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rydzynie – druk nr 223,
 • upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne – druk nr 224,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2017 – druk nr 225,
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2029 ze zm. – druk nr 226,
 • pomocy finansowej dla Gminy Święciechowa – druk nr 227,
 • przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – druk nr 228.
  .
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
  .

Sesja odbędzie się w dniu 29.03.2017r. o godz. 13-ej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-20Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl