Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXI

Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora ROK o kierunkach pracy w 2016r. oraz zamierzeniach na rok 2017, z uwzględnieniem „Zielonych Wakacji” i funkcjonowania biblioteki w okresie wakacyjnym.
 7. Przyjęcie interpelacji radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna – druk nr 239,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki oznaczonej nr 5442/1 położonej w Dąbczu – druk nr 240,
 • zmiany Uchwały Nr XXIX/231/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 241,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2017 – druk nr 242,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rydzyna na lata 2017 – 2021 – druk nr 243.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 21.06.2017r. o godz. 13-ej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-14Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl