Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXII

Proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – druk nr 245,
 • nadania nazwy „ULICA WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO” drodze położonej w  miejscowości Dąbcze – druk nr 246,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2017 – druk nr 247,
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2029 ze zm. – druk nr 248,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 249,
 • ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk nr 250,
 • wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta i Gminy Rydzyna żłobki lub kluby dziecięce – druk nr 251.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 26.07.2017r. o godz. 16-ej
w świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-24Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl