Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXIV

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji.
 4. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie o realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2016/2017.
 10. Przyjęcie interpelacji radnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Uchwały Nr XXIX/230/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze – druk nr 259,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 260,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki oznaczonej nr 19/3 położonej w Dąbczu – druk nr 261,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 262,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Rydzyna – druk nr 263,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2017 – druk nr 264,
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2029 ze zm. – druk nr 265,
 • uchylenia Uchwały Nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 266,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 267,
 • określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 268,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 269,
 • przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2017 – 2018 – druk nr 270.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 25.10.2017r. o godz. 13-ej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-18Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl