Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXV

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji inwestycji gminnych.
 6. Przyjęcie interpelacji radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2017 – druk nr 271,
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2029 ze zm. – druk nr 272,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, na odcinku Leszno – Rydzyna – druk nr 273,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu – druk nr 274,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie – druk nr 275,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie – druk nr 276,
 • przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – druk nr 277,
 • określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna – druk nr 278,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – druk nr 279,
 • nadania nazwy „ULICA GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA” drodze położonej w  miejscowości Dąbcze – druk nr 280.
  .
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
  .

 

Sesja odbędzie się w dniu 29.11.2017r. o godz. 13-ej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-22Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl