Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXVIII

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXVII Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja dyrektora Zamku w Rydzynie o kierunkach i zamierzeniach pracy w 2018 roku, z uwzględnieniem tematów współpracy z samorządem gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchylenia Uchwały Nr XXXVI/292/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego – druk nr 297,
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 298,
 • zmiany Uchwały Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 czerwca 2011r. oraz zmiany przebiegu ulicy Modrzewiowej
  w Dąbczu – druk nr 299,
 • wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta i Gminy Rydzyna żłobki lub kluby dziecięce – druk nr 300,
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Rydzyna dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 301,
 • określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – druk nr 302,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 303,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2018 – druk nr 304,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 – druk nr 305.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 31.01.2018r. o godz. 13:30
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2018-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-24Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl