Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXIX

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji.
  4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie, z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
  6. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody – druk nr 306,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rydzyna a Miastem Leszno dotyczącego powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno – druk nr 307,
  • określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - druk nr 308,
  • zmiany uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/212/2017, z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Rydzyna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – druk nr 309.
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2018 – druk nr 310,zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 – druk nr 311.
  1. Przyjęcie interpelacji radnych.
  2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
  3. Zapytania i wolne głosy.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 28.02.2018r. o godz. 13:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2018-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-21Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl