Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Terminy posiedzeń komisji stałych Rady » Terminy posiedzeń komisji stałych Rady

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady


Informacja o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej Rydzyny w miesiącu:

 

- czerwcu 2018r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • Posiedzenie komisji rolnictwa i ochrony środowiska, budownictwa i gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego – 04.06.2018r. (poniedziałek) godz. 10.00.
Tematem posiedzenia będzie Komisja wyjazdowa  - ocena wizualna oraz informacja na temat zaawansowania prac przy budowie Oczyszczalni Ścieków oraz Przedszkola w Rydzynie.

- maju 2018r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • Posiedzenie komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicą – 28.05.2018r. (poniedziałek) godz. 12.00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2017 ze szczególnym uwzględnieniem rozchodów i przychodów Przedszkola Publicznego w Rydzynie.
 2. Analiza wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2017 roku.
 3. Sprawy różne i wolne głosy.
 • Posiedzenie komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży – 29.05.2018r. (czwartek) godz. 10.00.

  Tematem posiedzenia będzie:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2017.
  2. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.
  3. Informacja dot. wykorzystania zasobów lokalowych „ Publicznego Przedszkola w Rydzynie ”  w związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 września 2018 roku nowego obiektu.

- kwietniu 2018r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • Posiedzenie Komisji rewizyjnej – 18.04.2018r. (środa) godz. 14.00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza przebiegu prac projektowych i statusu realizacji zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową kanalizacji Gminy.
 2. Informacja dotycząca realizacji remontów i przebudowy dróg gminnych w 2018 roku.
 • Posiedzenie Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, budownictwa i gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego – 20.04.2018r. (piątek) godz. 14.00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o standardzie wody pitnej oraz planowanych inwestycjach na terenie Gminy Rydzyna.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2017.
 • posiedzenie Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży – 26.04.2018r. (czwartek) godz. 10.00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2017.
 2. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.
 3. Informacja dot. wykorzystania zasobów lokalowych „ Publicznego Przedszkola w Rydzynie ”  w związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 września 2018 roku nowego obiektu.

- marcu 2018r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • posiedzenie Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży – 22.03.2018r. (czwartek) godz. 17.00.

Tematem posiedzenia będzie spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń dotowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – informacja o ich działalności.

 • posiedzenie Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicą – 23.03.2018r. (piątek) godz. 13.00.

Tematem posiedzenia będzie analiza finansowa i rodzaj wykonywanej infrastruktury drogowej w Gminie Rydzyna w 2017 roku.

- lutym 2018r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • Posiedzenie Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, budownictwa i gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego – 16.02.2018r. (piątek) godz. 13.00.
Tematem posiedzenia będzie:
 1. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie.
 2. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 • Posiedzenie Komisji rewizyjnej – 19.02.2018r. (poniedziałek) godz. 14.00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. sprawdzenie realizacji wniosków zapytań oraz interpelacji radnych i przedstawicieli pomocniczych jednostek samorządowych za okres od czerwca 2017 do końca stycznia 2018 r.
 2. kontrola wydatków na funkcjonowanie urzędu miasta i gminy oraz na promocję miasta i gminy wraz z informacją o planowanych działaniach promocyjnych w 2018 roku.
 • posiedzenie Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży – 23.02.2018r. (piątek) godz. 10.00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja o realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2017.
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 3. Informacja o realizacji Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie „Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV ) w Gminie Rydzyna na lata 2017-2019 ”.
 • posiedzenie Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicą – 26.02.2018r. (poniedziałek) godz. 12.00.

Tematem posiedzenia będzie analiza i realizacja wniosków złożonych przez Gminę Rydzyna, a objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w 2017 roku.

- styczniu 2018r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • Posiedzenie Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży – 16.01.2018r. (wtorek ) godz. 10.00.
Tematem posiedzenia będzie:
 1. Zaopiniowanie wniosków złożonych przez kluby sportowe i stowarzyszenia w celu otrzymania dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna.
 2. Program działania Rydzyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Rydzynie w roku 2018r. oraz organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowychposiedzenie Komisji rewizyjnej – 25.01.2018r. (czwartek) godz. 13.30.
 • Posiedzenie Komisji rewizyjnej – 25.01.2018r. (czwartek) godz. 13.30.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 2. Analiza wydatków finansowych przeznaczonych na remonty świetlic, hal sportowych i innych placówek będących własnością Gminy Rydzyna
 3. Kontrola wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wynagrodzeń, ryczałtów samochodowych, nagród, rozliczania rozmów telefonicznych, wydatków remontowych i inwestycyjnych, wyjazdów służbowych itp.
 • Posiedzenie Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicą – 29.01.2018r. (poniedziałek) godz. 13.00.

Tematem posiedzenia będzie opracowanie i przyjęcie  planu pracy Komisji na rok 2018.

- grudniu 2017r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • Posiedzenie Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, budownictwa i gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego - 06.12.2017r. (środa) godz. 08.00

Tematem posiedzenia będzie opiniowanie projektu budżetu gminy na 2018r.

 • Posiedzenie Komisji rewizyjnej i Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży - 07.12.2017r. (czwartek) godz. 13.00.
Tematem posiedzenia będzie opiniowanie projektu budżetu gminy na 2018r.

- listopadzie 2017r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • Posiedzenie Komisji rewizyjnej - 22.11.2017r. (środa) godz. 14.00

Tematem posiedzenia będzie analiza skarg i wniosków na działalność administracji Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2015-2017.

 • Posiedzenie Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży - 27.11.2017r. (poniedziałek ) godz. 13.00.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 • Posiedzenie Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicą - 29.11.2017r. (poniedziałek) godz. 12.00.
Tematem posiedzenia będzie opiniowanie projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2018 

- październiku 2017r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • posiedzenie Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicą - 20.10.2017r. (piątek) godz. 12.00.

  Tematem posiedzenia będzie omówienie propozycji i ich opiniowanie – uchwał okołobudżetowych (stawek podatkowych) na rok 2018 oraz przyjęcie informacji o planowanych zadaniach inwestycyjnych na 2018 rok.

   

 • posiedzenie Komisji rewizyjnej - 20.10.2017r. (piątek) godz. 13.00.

Tematem posiedzenia będzie informacja o sposobie i realizacji interpelacji i wniosków radnych za rok 2016 i I półrocze 2017 oraz analiza wydatków funduszu sołeckiego za rok 2016.
Komisja zaopiniuje również propozycje stawek podatków lokalnych na rok 2018.

 • posiedzenie Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, budownictwa i gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego - 23.10.2017r. (poniedziałek) godz. 9.00.

Tematem posiedzenia będzie informacja na temat zasobu mieszkań komunalnych i jego wykorzystania oraz opiniowanie propozycji stawek podatków lokalnych na rok 2018.

 • posiedzenie Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży - 23.10.2017r. (poniedziałek ) godz. 11.00.

Tematem posiedzenia będzie informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2016/2017 oraz omówienie wyników nauczania w szkołach podstawowych oraz gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.
Komisja zaopiniuje również propozycje stawek podatków lokalnych na rok 2018.

 

- wrześniu 2017r. - posiedzenia poszczególnych Komisji odbywają się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 • posiedzenie Komisji rewizyjnej - 01 września 2017r. (piątek) godz. 14.30.
Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za i półrocze 2017r. oraz analiza dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych, a także informacja o zakupie gruntów na rzecz Gminy w i półroczu 2017 r.
 • posiedzenie Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, budowanictwa i gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego - 08 września 2017r. (piątek) godz. 14.00.
Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017r. oraz informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rydzyna.
 • wspólne posiedzenie komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicą oraz komisji oświaty , kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży - 11 września 2017r. (poniedziałek ) godz. 13.00.
Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017r.

 

- sierpniu 2017r.

 • wyjazdowe posiedzenie Komisji oświaty , kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży – 25 sierpień 2017r. (piątek) godz. 9.00.

Tematem posiedzenia będzie wizytowanie placówek oświatowych pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Terminy posiedzeń komisji stałych Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2018-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-25
Ilość zmian wpisu: 11 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl