Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy i Miasta w Rydzynie 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie zwany dalej Zakładem jest budżetową jednostką organizacyjną gminy.

 2. Siedzibą Zakładu jest miasto Rydzyna, a obszarem działania teren gminy i miasta Rydzyna.

 3. Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o:

 • własne przychody

 • środki Rady Miejskiej Rydzyna

 • dotacje na zadania zlecone.

 1. Zakład wykonuje zadania własne i zlecone

 2. Na czele zakładu stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora zatrudnia Zarząd Miasta i Gminy w drodze konkursu.

 3. Pracowników Zakładu zatrudnia Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 4. Organizację i działalność Zakładu określa Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

 5. Rada Miejska Rydzyny może dokonywać zmian w niniejszym Statucie na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Rady Miejskiej oraz Zarządu Miasta i Gminy Rydzyna.

 6. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego podjęcia

Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 4Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl