Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady MiejskiejOtwarcie obrad Sesji.
 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie z uwzględnieniem stanów wysokiego zagrożenia.
 7. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Produkcyjna w obrębie wsi Kłoda – druk nr 211,
 • rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Wierzbowa w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 212,
 • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2021” – druk nr 213,
 • Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2025 – druk nr 214,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 215,
 • zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28  grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 – druk nr 216,
 • pomocy finansowej dla Gminy Rawicz – druk nr 217,
 • w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym  nieruchomości położonych w obrębie Rydzyna, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 251/11 oraz część 250/5 – druk nr 218.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 23.02.2021r. o godz. 15:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Roman Skiba

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, których obecność jest wymagana zakresem procedowania uchwał. Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji on-line. Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na Sesji Rady Miejskiej informuję, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej lub na adres biurorady@rydzyna.pl w terminie do 22.02.2021 r. do godz. 16.0.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2021-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-02-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie