Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » II Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

II Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 4,
 • wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 5,
 • powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 6,
 • wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 7,
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 8,
 • powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 9,
 • powołania Komisji Oświaty Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 10,
 • powołania Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 11,
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka – druk nr 12,
 • zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości – druk nr 13,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok – druk nr 14,
 • przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok – druk nr 15,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Kłodzie przy ul. Przemysłowej – druk nr 16,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części obrębu Nowa Wieś – druk nr 17,
 • nadania nazwy „ALEJA JÓZEFA SUŁKOWSKIEGO” drodze położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 18,
 • nadania nazwy „ULICA MIODOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 19,
 • nadania nazwy „ULICA MALWOWA” drodze położonej w miejscowości Dąbcze – druk nr 20,
 • rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Koralowej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 21,
 • rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Rydzyńskiej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 22,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki oznaczonej nr 99/10 położoną w Jabłonnie – druk nr 23.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 28.11.2018r. o godz. 12:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2018-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie