Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » VI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

VI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z  wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku.
 7. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Rydzyna na rok 2019” – druk nr 46,
 • nadania nazwy „ULICA MAKOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 57,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2019 rok – druk nr 58,
 • zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 – druk nr 59.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji..

Sesja odbędzie się w dniu 26.03.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie