Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » VIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

VIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna, z uwzględnieniem zmian wynikających z rozbudowy oczyszczalni ścieków.
 7. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Baryczy w Lesznie o kierunkach użytkowania zbiornika wodnego Rydzyna oraz stanie cieków wodnych w gminie.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2019 rok – druk nr 63,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 64,
 • zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Rydzyna – druk nr 65,
 • przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 66,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Dąbczu, pomiędzy ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Stanisława Leszczyńskiego i Aleją Józefa Sułkowskiego – druk nr 67
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 68.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 07.05.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie