Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » X Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

X Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Dyrektora ROK o kierunkach pracy w 2018r. oraz zamierzeniach na rok 2019, z uwzględnieniem „Zielonych Wakacji” i funkcjonowania biblioteki w okresie wakacyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 76,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rydzyna do gminnego zasobu nieruchomości – druk nr 77,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Rydzyna – druk nr 78,
 • powołania Zespołu do spraw Przedstawienia Opinii o Zgłoszonych Kandydatach na Ławników – druk nr 79,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok – druk nr 80,
 • zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 ze zmianami – druk nr 81,
 • wyznaczenia aglomeracji Rydzyna – druk 82.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 25.06.2019r. o godz. 14:00

w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie