Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXXV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXXV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady MiejskiejOtwarcie obrad Sesji.
 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie   
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń  majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 8. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2028 – druk nr 269,
  • przystąpienia Gminy Rydzyna do spółdzielni „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” – druk nr 270,
  • określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 271,
  • zwolnień w podatku od nieruchomości – druk nr 272,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 273,
  • zmiany w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2021 – druk nr 274,
  • zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021–2036 – druk nr 275.
 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad Sesji.
 Sesja odbędzie się w dniu 26.10.2021r. o godz. 15:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Roman Skiba


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2021-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-10-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie