Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie – druk nr 83,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Rydzyna – druk nr 84,
 • wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w obrębie Rydzyna – druk nr 85,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok – druk nr 86,
 • zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 ze zmianami – druk nr 87,
 • wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lesznie – druk 88,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzynie – druk nr 89,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 90.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

  Sesja odbędzie się w dniu 20.08.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie