Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI i XII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego o realizacji zadań statutowych na terenie gminy, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w systemie.
 7. Informacja Komisji Oświaty o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2019/2020.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawione dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul.J.Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul.T.Kościuszki) w m. Rydzyna – druk nr 93,
 • zmiany Uchwały Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rydzyna – druk nr 94,
 • zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 95,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 96,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rydzyna do gminnego zasobu nieruchomości – druk nr 97,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Kłoda – druk nr 98,
 • nadania nazwy „ULICA JASNA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 99,
 • nadania nazwy „ULICA NARCYZOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 100,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok – druk nr 101.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 24.09.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie