Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 102,
 • określenia stawek podatku od środków transportowych – druk nr 103,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok – druk nr 104,
 • zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 ze zmianami – druk nr 105.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 29.10.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie