Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XVII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XVII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Uroczyste upamiętnienie 100 Rocznicy powrotu Ziemi Rydzyńskiej do Macierzy.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny.
 • Historia powrotu  w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
 • Wręczenie okolicznościowych wyróżnień i podziękowań za zasługi położone dla Gminy Rydzyna.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 127,
 • zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 – druk nr 128,
 • zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - druk nr 129,
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 130,
 • ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – druk nr 131.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 21.01.2020r. o godz. 10:00

 w sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie