Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie z uwzględnieniem stanów wysokiego zagrożenia, z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
 7. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy „ULICA WIŚNIOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 132,
 • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2020” – druk nr 133,
 • przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rydzyna” – druk nr 134,
 • zmiany Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – druk nr 135,
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2020 – 2022 – druk nr 136.
  .
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 25.02.2020r. o godz. 15:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie