Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 7. Informacja Dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury o kierunkach pracy w 2020r. oraz zamierzeniach na rok 2021.
 8. Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o warunkach i zabezpieczeniu sanitarnym w gminie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie – druk nr 168,
 • nadania nazwy „ULICA MACIEJA RATAJA” drodze położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 169,
 • nadania nazwy „ULICA POD LASEM” drodze położonej w obrębie wsi Pomykowo – druk nr 170,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 171,
 • nadania nazwy „ULICA FIOŁKOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 172,
 • powołania doraźnej Komisji Statutowej – druk nr 173,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 174,
 • zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zmianami – druk nr 175,
 • przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rydzyna na lata 2020-2022 – druk nr 176.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 22.09.2020r. o godz. 13:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

W związku z panującą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym
wywołanym przez koronawirusa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.
Dla mieszkańców dostępna będzie poprzez transmisję on-line.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie