Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XLII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XLII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX  i  XL Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Dyrektora Zamku w Rydzynie o kierunkach i zamierzeniach inwestycyjnych oraz modernizacyjnych w 2022 oku, z uwzględnieniem obszarów współpracy z samorządem gminy.
 7. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozbudowy osiedli i przyrostu mieszkańców oraz zmian zasobów wody.
 8. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o kierunkach użytkowania zbiornika wodnego Rydzyna oraz stanie cieków wodnych w gminie z uwzględnieniem alternatywnie niskich i wysokich zasobów wody.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 323,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Dąbczu, pomiędzy ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Stanisława Leszczyńskiego i Aleją Józefa Sułkowskiego – druk nr 324,
  • wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, przy ul. Lipowej 51a/1, na działce o numerze ewidencyjnym 293/2 dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00228001/5 oraz udziału wynoszącego 1/28 części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 286, położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, przy ul. Lipowej dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr  PO1P/00248175/1 – druk nr 325,
  • przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie poprzez likwidację innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynkach przy ulicy Zamkowej 2 i 3 oraz ustalenie siedziby szkoły w Rydzynie przy ul. Wolności 14a – druk nr 326,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 327,
  • pomocy dla Gminy Dobrzyca – druk nr 328,
  • określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych  – druk nr 329.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 10.05.2022r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2022-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-05-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie