Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XLV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XLV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie::
  • zmiany Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Rydzyna – druk nr 344,
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 345,
  • zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i  przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze – druk nr 346,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 347,
  • zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. – druk nr 348.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 09.08.2022r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2022-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-08-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie