Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XLVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XLVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV, XLVI i XLVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o realizacji zadań statutowych Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na terenie Gminy Rydzyna, z uwzględnieniem planowanych zmian w systemie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 354,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 355,
  • zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2036 ze zm. – druk nr 356.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 04.10.2022r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2022-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie