Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XLIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XLIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 5. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 357,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 358,
  • przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2023-2025 – druk nr 359,
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 360,
   wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/11 położonej w miejscowości Rojęczyn – druk nr 361,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 362,
  • zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. – druk nr 363.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 31.10.2022r. o godz. 14:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2022-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie