Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » L Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

L Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII i XLIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rydzyna - druk nr 364,
  • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie ustalenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna do szkół i przedszkoli - druk nr 365,
  • uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok - druk nr 366,
  • nadania nazwy ulicy „Truskawkowa” drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Kłoda - druk nr 367,
  • uregulowania zasięgu i  nazwy ALEJA KASZTANOWA w obrębie Rydzyna oraz Kłoda - druk nr 368,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok - druk nr 369,
   zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. – druk nr 370.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 29.11.2022r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2022-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie