Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » LV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

LV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad LV Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza    
  związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Dyrektora Zamku w Rydzynie o kierunkach i zamierzeniach inwestycyjnych oraz modernizacyjnych w 2023 roku, z uwzględnieniem obszarów współpracy z samorządem gminy.
 7. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozbudowy osiedli i przyrostu mieszkańców oraz zmian zasobów wody.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku w Rydzynie przy ulicy Wolności 15 – druk nr 405,
  • zmiany Uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawione dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. J. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. T. Kościuszki)  w m. Rydzyna, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/196/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020r. – druk nr 406,
  • nadania nazwy ulicy „Miedziana” drodze wewnętrznej położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś – druk nr 407,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 408,
  • zmiany Uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023-2038 – druk nr 409,
  • przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rydzyna na lata 2023-2025 – druk nr 410.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 25.04.2023r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2023-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-04-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie