Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » LVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

LVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVI I LVII Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza    związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na temat realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna.
 7. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na temat realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie::
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 432,
 • zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023-2038 ze zm. – druk nr 433,
 • zamiany nieruchomości położonych w obrębie Kaczkowo – druk nr 434..
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 12.09.2023r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2023-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie