Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wybory 2024 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 » Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania


Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym urzędzie gminy w terminie od 26 kwietnia 2024 roku do 06 czerwca 2024 roku

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony w miejscu stałego zamieszkania. Zatem w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna,  tel. 65 53 88 434.

Godziny przyjmowania interesantów:

ü  poniedziałek 8.00– 16.00

ü  wtorek – piątek 07.30 – 14.00


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Kadencja: Kandencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2024-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie