Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Rydzyna – druk nr 177,
 • zmiany Uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 178,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 179,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłodzie, pomiędzy linią kolejową nr 271 a drogą ekspresową S5 – druk nr 180,
 • określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 181,
 • określenia stawek podatku od środków transportowych – druk nr 182,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 183,
 • zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zmianami – druk nr 184.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 27.10.2020r. o godz. 15:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

W związku z panującą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym
wywołanym przez koronawirusa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.
Dla mieszkańców dostępna będzie poprzez transmisję on-line.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie