Strona główna » Dokumenty » Druki do pobrania » Działalność gospodarcza » Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych


W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach można starać się o uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć w urzędzie odpowiednie dokumenty oraz uiścić wymagane opłaty.

Wymagane dokumenty:

 

  • wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu,
  • kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i kopię opłaty za
  • zezwolenie /nie dotyczy zezwoleń wydanych przez tut. organ/
  • zgoda właściwego organu lub instytucji na organizację imprezy na danym terenie.

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed
wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Zezwolenie jednorazowe wydaje się na max - 2 dni:

  • 43,75 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 175 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Działalność gospodarcza
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie