Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały, stanowiska i referaty » Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Telefon: 65 5388 434
E-mail: Oficjalny adres e-mail Gminy - rydzyna@rydzyna.pl

Do zadań Burmistrza w szczególności należy:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego, wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 12. upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza i Skarbnika oraz od pozostałych pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmstrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Wydziały, stanowiska i referaty
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 1990-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0