Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXXI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXXI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady MiejskiejOtwarcie obrad Sesji.
 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy „ULICA KROKUSOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 221,
 • nadania nazwy „ULICA ZŁOTA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 222,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rojęczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/4 – druk nr 223,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbcze oznaczonej numerem ewidencyjnym 273/18 – druk nr 224,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kłoda oznaczonych numerami ewidencyjnymi 329/1 i 329/13 – druk nr 225,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbcze oznaczonej numerem ewidencyjnym 380/7 – druk nr 226,
 • zgłoszenia sołectwa Nowa Wieś do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – druk nr 227,
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka – druk nr 228,
 • nadania nazwy „ULICA CYNAMONOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 229,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 230,
 • zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 ze zm. – druk nr 231,
 • zmiany Uchwały Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28  grudnia 2020r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 232,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 233,
 • trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rydzyna spółkom wodnym, działającym na terenie Gminy Rydzyna, sposobu jej rozliczania – druk nr 234.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
 Sesja odbędzie się w dniu 13.04.2021r. o godz. 15:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Roman Skiba

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, których obecność jest wymagana zakresem procedowania uchwał. Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji on-line. Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na Sesji Rady Miejskiej informuję, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej lub na adres biurorady@rydzyna.pl w terminie do 12.04.2021 r. do godz. 16.00.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2021-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-04-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie