Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXXIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 300,
  • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie poprzez likwidację innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynkach przy ulicy Zamkowej 2 i 3 oraz ustalenie siedziby szkoły w Rydzynie przy ul. Wolności 14a – druk nr 301,
  • nadania nazwy ulicy „Srebrna” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 302,
  • nadania nazwy ulicy „Miętowa” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 303,
  • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2022” – druk nr 304,
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 62-080 Lusowo, ul. Plucińskiego, oznaczonej działkami nr 176/64, nr 176/65, nr 176/66, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00221211/1 w trybie egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego – druk nr 305,
  • zmian w uchwale budżetowej gminy Rydzyna na rok 2022 – druk nr 306,
  • zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2036 – druk nr 307.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
 Sesja odbędzie się w dniu 08.02.2022r. o godz. 15:00

 w  TRYBIE ZDALNYM

KOMUNIKAT

Istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji on-line. Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na Sesji Rady Miejskiej informuję, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej lub na adres biurorady@rydzyna.pl w terminie do 07.02.2022 r. do godz. 16.00.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Kandencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Admin Rydzyna
Opublikowany dnia: 2022-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-02-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie