Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » LI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

LI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na temat realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z  wykonaniem uchwał Rady.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 2038:
  • Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
  • Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
  • Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
  • Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 371.
 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok.
  • Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023r.
  • Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
  • Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
  • Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek  do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
  • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 372.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2022 rok – druk nr 373,
  • zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2038 ze zm. – druk nr 374,
  • określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – druk nr 375,
  • emisji obligacji – druk nr 376,
  • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę – druk nr 377.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 20.12.2022r. o godz. 16:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2022-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-12-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie