Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady MiejskiejOtwarcie obrad Sesji.
 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Upamiętnienie rocznicy rozstrzelania mieszkańców Rydzyny.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Rydzyna – druk nr 205,
 • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rydzyna – druk nr 206,
 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 207,
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 208,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 209,
 • nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie – druk nr 210.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 28.01.2021r. o godz. 14:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Roman Skiba

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, których obecność jest wymagana zakresem procedowania uchwał. Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji on-line. Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na Sesji Rady Miejskiej informuję, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej lub na adres biurorady@rydzyna.pl w terminie do 27.01.2021 r. do godz. 15.30.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2021-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie