Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » LIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

LIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej Rydzyny

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie z uwzględnieniem stanów wysokiego zagrożenia, z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
 7. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 8. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku.
 9. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości położonej na terenie gminy Rydzyna - druk nr 397,
  • zmiany Uchwały Nr XLIX/355/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 października 2022r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2023-2025 - druk nr 398,
  • nadania nazwy ulicy „Generała Tadeusza Kutrzeby” drodze wewnętrznej  położonej w obrębie miejscowości Dąbcze - druk nr 399,
  • nadania nazwy ulicy „Ustronie” drodze wewnętrznej położonej w obrębie miejscowości Dąbcze - druk nr 400,
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym - druk nr 401,
  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym -  druk nr 402,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok - druk nr 403,
  • zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023-2038 -  druk nr 404.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 28.03.2023r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2023-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie